På Arlanda mot Doha

Har i alla fall kommit till Arlanda, och det ser ut att fungera även i fortsättningen.

Det blev några få timmars sömn hemma i Almo innan grannen Johnny kom och hämtade mig till tåget. Det var två minusgrader i Almo och Johnny fick ta fram isskrapan.

Ibland är det dyrt med SJ. För vissa tåg säljer dom inte pensionärsbiljetter, och det är just morgonens första tåg. Nästa tåg går försent. Det blev till att punga ut med 670 kronor. Det fanns inget val. Jo, om någon skjutsar mig till Borlänge kunde jag hoppat på ett tåg för 400 kronor billigare, men det är ju omständligt.

Väl på tåget fungerade det bra, och jag kom fram till Arlanda i god tid. Efter att ha inhandlat en fjolåret julsnaps med 30% åldersrabatt (smaken bör väl bara förbättras antar jag med att priset går ner) sitter jag nu och inväntar att hoppa på Qatarplanet till Doha.

Där väntar en business lounge, och jag kan ta det lugnt tills nästa flyg efter två timmar tar mig till Thiruvanathapuram, där jag kommer att landa klockan 03.05 i arla morgon. Geetha har sett till att vår chaufför Yesudas kommer och hämtar mig, och jag har bara 16 km hem från flygplatsen.

Det är egentligen en behändig resa, men det vore skönast om jag kunde ta mig dit utan göra själva resan. Resa med flyg har jag gjort tillräckligt i mina dar, men jag vill gärna ta mig fram och tillbaka mellan Almo och Mukkunni Hill.

Nu går jag över och stiger på planet. Qatar Airlines skryter med att de tilldelats femstjärnig status för deras goda service.

Det är upp till bevis!

2015-10-06 at 09:56 1 kommentar

Gården Hammars

Dan före avresan till Kerala!

Solen skiner vackert, som den gjort under en längre tid. I morse hade vi emellertid även ett vackert vitt frosttäcke på gräsmattan, som glittrade i morgonljuset. Det var första morgonen med en hel minusgrad. Sköna höstdagar!

Men ändå. Det känns skönt att få komma iväg. Kroppen är inställd på att nu bär det iväg till tropisk värme igen, och jag ser verkligen fram emot, inte resan, men att få komma fram.

IMG_1385 A50 Hammars HusetMin granne Johnny påpekade helt riktigt att hans Hammarsgård inte blev omnämnd i min blogg. Helt riktigt! Jag trodde att jag tog med den i samband med Trossgården, men så var inte fallet. Så nu helt kort om Hammars.

Gården hann inte få en egen storskiftesbeteckning eftersom den byggdes strax efter storskiftet var utfört, närmare bestämt under 1834-35, på mark som tillhörde Trossgården littera N, i spetsen som går ut till Smångsvägkorsningen. Det är den enda gården som tillkom i Almo under åren 1826-1835. Mangårdsbyggnaden byggdes upp längs Trossbackens landsvägsdel,  och det blev en trång bygata.

Det var Esters Per Persson som kom från Limån med sin familj. Hans son tog över men sedan blev det ingen arvinge efter att dottern gifte sig till granngården Lindströms. En ny familj från Trossgården tog över men de flyttade ganska snart till Torsång i Stora Tuna.

Det var då, år 1885, som Johan Fredrik Hammar från Falun kom med sin hustru, köpte gården och flyttade in. Johan drev en lanthandel på gården under sin tid i Almo tills han var 81 år gammal. De fick nio barn på gården, och det var sonen Gunnar som tog över både gård och lanthandel. Annars var han egentligen snickare till yrket.

Numera bor dottern Britt på gården.

2015-10-05 at 11:27 Lämna en kommentar

Södra Västra Almo

I min bloggserie om gårdarna i Almo by i Siljansnäs har jag hittills bara gått igenom hur gårdarna i södra Västra Almo uppkom och utvecklades.

Almo består egentligen av två geografiskt väl åtskilda hol- eller klungbyar Västra och Östra Almo. Den äldsta delen finns i Västra Almo men redan i den andra definierade generationen i början av 1500-talet uppstod även Östra Almo, och de båda holbyarna är i stort sett lika gamla.

Skiss 1954 centrala Västra Almo

Skiss 1954 centrala Västra Almo

Västra Almo har under 1500 till 1700-talen utvecklats och expanderat ringformat utifrån ett givet centrum och är därmed en typiskt holby. Det givna centrumet har från början varit den nuvarande majstångsplatsen, kring vilken de tre äldsta gårdarna Ollas, Brasar och PerNils från början har samlats. Innan platsen under senare tid blivit majstångsplats har där stått byskolan, och tidigare innan en skola fanns i byn stod där en gästabudsbyggnad, som vi skulle kunna kalla dåtidens bystuga. Västra Almos egentliga mittpunkt har genom seklerenas lopp alltid funnits på samma ställe.

Från och med mitten av 1700-talet började den fortsatta expansionen i byn bli av mera långsträckt radbybetonad karaktär längs huvudvägen norrut i byn. Det första hoppet från Västra Almos södra bykärna blev Skinnargårdens uppbyggnad under 1720-talet, vilket utmynnade i ytterligare någon granngård, de två Skommargårdarna.

I början av 1800-talet tillkom en gårdsgrupp med Grophansgårdarna kring vägskälet Alviksvägen-Skinnargattu. Dessa gårdar började byggas upp under 1820-talet, och de är alla uppsprungna ur samma släkt.

Västra Almo sett från Almgattu (Alviksvägen)

Västra Almo sett från Almgattu (Alviksvägen)

Inom södra Västra Almo har jag definierat vissa geografiska gårdsgrupperingar, som är svårt och egentligen vanskigt att göra, eftersom gårdarnas ursprung flyter in i varandra, och ibland blir inte indelningen helt rättvisande. Det är ju två fädernegårdar involerade i varje nytt äktenskap, och i vårt förflutna paternalistiska samhälle har oftast det manliga ursprunget fått bli referensen till gårdsgrupperingen.

Som fem huvudgrupper har jag behandlat Brasar-, Bond-, Smångs-, Hans- och Risgårdarna, där de tre senare grupperna egentligen är undergrupper av Ollasgårdar.

De något nyare gårdarna i södra Västra Almo har blivit de som tillkommit i nordost mot öster Got-, Nygårds-, Storpers och Gössagårdarna, där de tre senare är granngårdar.

I och med den här bloggen har jag klarat av södra Västra Almo. Fortsättningsvis ska jag först ägna mig åt Grophansgårdarna för att sedan dra vidare norrut i byn, innan jag förhoppningsvis kan ta tag i gårdarna i Östra Almo.

Men först ska jag resa ner till mitt hus, min plantage, mina hundar och min motorcykel i Kerala i Sydindien för att vara där under fem månader. Efter det ska solen ha börjat värma igen efter de långa vintern i Almo och välkomna mig tillbaka till byn igen.

På tisdag, i övermorgon, kommer jag att ta flyget från Arlanda. Jag kommer att fortsätta att blogga, så häng gärna kvar till min fortsatta bloggning. Först blir det mycket om det privata livet, men sedan räknar jag med att fortsätta mina bloggar om de återstående gårdarna i Almo.

I förrgår satte min blogg nytt rekord i antal visningar under ett dygn. Det blev 149 visningar under 24 timmar, alltså ungefär sex visningar i timmen. Jag trodde att jag skulle tappa många läsare av min blogg, då jag började med mina torra utredningar om Almogårdarnas historia, men det har istället inneburit att många nya läsare har tillkommit.

Jag tackar för uppmärksamheten och välkommen till en fortsatt inblick i mitt liv i Kerala!

2015-10-04 at 02:24 2 kommentarer

Gössagårdarna

Direkt norr om StorPersgården ligger de två Gössagårdarna Sjöns och Skalk. Vid storskiftet fanns bara en av gårdarna, som hade litterabeteckningen M. Det är okänt varifrån namnet Gössa härstammar för dessa gårdar.

Gössagårdarna, Sjöns till vänster och Skalk nära till höger

Gössagårdarna, Sjöns till vänster och Skalk nära till höger

Ursprungsgården byggdes upp ungefär 1810-1815 av sonen Per Ersson (1776-1839) i Pilbondas, som år 1800 hade gift sig med en dotter i Brasargården. De fick fem barn, alla gifte sig och bodde kvar i olika gårdar i Almo. Gårdens ursprung är alltså i Bondgruppen, men eftersom gården är både geografiskt avlägsen och kom till senare i tid än de andra gårdarna i Bondgruppen har jag föredragit att särskilja den här gården.

De två sönerna Erik och Per bodde kvar på gården men i varsitt hus. Det var bara en smal gång mellan de båda boningshusen, och baksidan av husen var fönsterlösa. Erik var den äldre brodern som övertog det gamla huset, senare Skalk, och Per satte upp ett nytt hus direkt intill, Sjönshuset, men dessa namn kom till Gössagårdarna först under mitten av 1900-talet.

Åren 1907-08 revs de gamla husen och två nya hus byggdes upp efter att arealen utökats och två nya fastigheter bildats. Nu blev det större utrymme och större hus i de två gårdarna.

År 1938 gifte sig Erik Skalk från Björken med dottern Anna i gården. Han byggde upp Siljansnäs sågverk tillsammans med bl.a. sina två bröder Axel och Anders. Anders är min far, som ju härstammar från Skalkgården i Björken. Sågverket blev snabbt det största företaget i Siljansnäs och har varit en viktig arbetsgivare i bygden. Axel gifte sig i Alvik och bosatte sig där, och min far flyttade hem till Almo från Stockholm år 1953 med sin familj.

Gössa Erik Ersson i Sjönsgården flyttade år 1916 med sin familj till Stora Tuna och lämnade gården tom, tills Anders Sjöns från Björken köpte den och flyttade in med hustru Signe Hammarbäck från Gotgården. Det var i samband med att sågverket startade, där han var en av delägarna.

Så var alla fyra huvuddelägarna för sågverket, alla fyra från Björken, samlade i Almo och Alvik. Sonen Tage tog över som bolagschef efter sin far, och kusinen Ingvar har tagit över efter Tage.

Gössagårdarna har varit i centrum för den moderna industriella utvecklingen i Almo sedan slutet av 1940-talet.

2015-10-03 at 02:35 Lämna en kommentar

StorPersgården ”Petters”

Tidigare har vi stött på två utmärkande StorPersgårdar bland Smångsgårdarna invid Mor Britas gattu.

Gårdshuset med uthuslängan

Gårdshuset med uthuslängan

Det återstår att reda ut då StorPersgården, littera T vid storskiftet, i den norra delen av södra Västra Almo kom till. Gården ligger ju i ett område, som kom till under mitten av 1700-talet, och det gäller att hitta de rätta kopplingarna till de andra äldre gårdarna där flera personer hade namnet Stor Per. Kanske det även kan vara någon nyinflyttad till byn?

Gårdens äldre historia lämnar jag tills vidare åt sidan och går direkt till StorPers Lars Andersson (1823-1859). Han dog i sin bästa ålder, men han hann med att skaffa ett barn, dottern Brita, som blev viktig för gårdens framtid. Modern Margreta var från Näsbyggebyn, och Lars var hennes andra make. Hon hann med en make till, men Brita blev enda barnet i tre äktenskap.

Brita gifte sig med Erik Matsson i en Nygårdsgård i Näsbyggebyn och tog över gården. Han var alltså den mannen som Nygårds Lars Andersson vände sig till, då han låg för döden i sin gård, som jag igår nämnde om i min blogg. Även Eriks bror Göstas Per Matsson gifte in sig i Almo, då han först tog hand om Trossgården och sedan gav namnet till Göstasgården i Almo.

Nygårds Erik Matsson (1862-1940) finns presenterad i boken ”Evangelium i Siljansbygd” på sidorna 11-13. Han var starkt patriarkalisk och dominerande personlighetstyp. Det fick inte minst barnen känna på, som måste knacka på dörren till faderns arbetsrum då de behövde träffa honom och vackert stå med mössan i hand och framföra sitt ärende. Han var initiativtagare till både Missionskyrkan i Näsbyggebyn och till Almo missionshus, men han var även en praktisk vardagsmänniska, arbetsam, noggrann och kunnig.

Han tog över den andliga niten på allvar efter Nygårds Lars, och han insåg ganska snart att den nya evangeliska rörelsen i bygden behövde formaliseras. År 1896, tre år efter Lars död, bildade han Siljansnäs missionsförening med en god supportergrupp med personer mestadels från Almo. År 1929 blev namnet ändrat till Missionsförsamling och på senare tid Missionskyrkan, som bildade grundstommen i nuvarande Frikyrkoförsamlingen.

Äldste sonen Anders förolyckades i samband med tröskning. En förbipasserande bil tutade, en häst råkade i sken och Anders ramlade  under vagnen. Andresonen Erik blev sinnesrubbad och förblev ogift, men Mats tredje son Per fick ta över gården. Under tiden gifte yngsta dottern Brita in sig i granngården Nygårds, och yngste sonen Johan med familj byggde sin egen gård i det omedelbara grannskapet.

Nygårds Per Eriksson (1892-1966) gick allmänt under namnet Petter och gården hette i folkmun helt enkelt ”Petters” eller ”NyggåssPetters”. Han utbildade sig till rörmokare och var en mycket driftig man. Hans största bedrift var hans uppfinning av stopp- och avloppskranen ”Siljansnäskranen”, som blev välkänd och använd vida omkring. Han anlade en vattenledning för Almo by, tillverkade en vedkap, tillverkade en motordriven potatisrivare för potatismjöl, byggde och installerade ett maskinellt frörenseri, och han var maskinist vid Almo ångsåg och ansvarig för den generator som gav första elströmmen i Siljansnäs med början i byarna Alvik och Almo.

Hans son Helmer växte upp på gården. I sin ungdom var han starkt engagerad i nykterhetsrörelsen, och blev sedan en känd personlighet i bygden genom sitt starka engagemang i kommunens ledning och föreningsliv och har gjort mycket för Siljansnäs utveckling.

StorPersgården blev Petters Nygårdsgård som avlade tre viktiga personligheter i bygden under tre generationer.

2015-10-02 at 12:10 Lämna en kommentar

Gården Nygårds

Nygårdsgården ”Nyggåss” är en utlöpare från den gamla försvunna NäsJerkesgården. När förstesonen tog över den gården föredrog andresonen Anders att bygga upp en egen gård i centrala Västra Almo med litterabeteckning kursivt B vid storskiftet på 1820-talet. Det blev gården Nygårds.

Soldat Anders Matsson (1748 – 1799) insattes år 1770 i rote Kolmätare. Han återfanns år 1789 vid Överstelöjtnanten och Riddaren Drufvas Jägarebataljon år 1789, där han då avmönstrade. Det blev hans militära karriär.

Civilt fick han två barn. Sonen var bräcklig och led av gikt redan vid 20-årsåldern. Han kunde inte ta hand om sin gård och avled, då han just skulle fylla 39 år. Dottern gifte sig till Björken, och modern flyttade med henne. Återigen är det bara att inse, att det var inte lätt att vara soldathustru på 1700-talet. Det var svårt att etablera en ordentlig familj. Maken dog ofta tidigt utan att ha kunnat ta hand om sin gård.

Jordkullen som är återstoden av resterna av gamla Nygårdshuset

Jordkullen som är återstoden av resterna av gamla Nygårdshuset

Gården fick en ny ägare Lars Andersson (1752-1831), och det var då gården fick sitt gårdsnamn. Jag har inte penetrerat varifrån han och hans hustru kom, men det ger nog sig framöver, och jag misstänker att det gäller en av Nygårdsgårdarna i Näsbyggebyn.

Hans sonson Nygårds Lars Andersson (1831-1893) blev en stor andlig personlighet, och han stod Siljansnäs första kyrkoherde Holmgren mycket nära fram till hans flytt från Siljansnäs år 1887. I Falu-Kuriren år 1929 kan vi läsa att ”efter kyrkoherde Holmgrens flyttning från Siljansnäs framträdde flera andligt starka personer såsom Nygårds Lars Andersson … som blev ledaren till sin död. Då han låg på sitt yttersta tillkallade han Nygårds Erik Matsson i Almo och överlämnade ansvaret och ledningen åt honom”. Nygårds Erik bodde på granngården Storpersgården, och jag återkommer om honom i min blogg i morgon.

Lars son Anders flyttade från Siljansnäs, då han var 26 år gammal, vilket var två år innan hans far avled. Det blev dottern Karin som tog över gården med maken Mats från Ris Sernfältsgården, som fick särknamnet Nygårds Mats Matsson (född 1860), och de blev ett aktivt par i Almo för den spirande adventiströrelsen. De byggde år 1907 upp en ny mangårdsbyggnad och nya uthus 1910. Det gamla bostadshuset fick bilda stomme till det nyare bostadshuset i GotKallesgården.

De fick en dotter Anna, som enligt kyrkböckerna ”försvann från sitt hem”. Historien bakom denna lilla notis var en tragisk historia, vars upprinnelse var att Anna fick en dotter vid 19 års ålder. Denna dotter började sällskapa med sin biologiske faders son i byn utan att veta om att de var halvsyskon. Det blev för mycket att uthärda för modern Anna, och resulterade i att hon gick till Alviken och dränkte sig.

Nya bostadshuset

Nya bostadshuset

Brodern till den olycksaliga Anna, Nygårds Mats Matsson (1884-1960), tog över gården, medan den andre brodern bildade familj och föredrog att flytta till Ivarshyttan i Hedemora. Mats tog sin hustru Britta från Storpersgården och byggde år 1943 ett nytt bostadshus på en åker strax utanför deras ladugårdslänga. Deras enda barn blev dövstumme sonen Ejnar, som blev den siste i rakt nedstigande led att bo på gården från Nygårdssläkten.

Numera bor Sara Hammarbäck på gården. Hon är dotter till Tore, som är son till Gunnar Hammarbäck. Gunnars far är August i Gotgården och mor är Maria i Storpersgården, vars faster är ovanstående Britta i Nygårdsgården.

Så Sara kan stoltsera med, att hon är i alla fall, om än inte i rakt nedstigande led, dock är en släkting i gården Nygårds, där hon bor med maken Björn och sina två barn.

2015-10-01 at 02:11 Lämna en kommentar

GotAugust- och GotKallesgårdarna

Norra delen av centrala Västra Almo

Norra delen av centrala Västra Almo

Den östligaste gården i Västra Almo är Gotgården, som fick littera Å på storskifteskartan med gårdsplatsnummer 501. Den ligger på andra sidan vägen av RisKarisgården (litt. Wa). Det finns bara en gård på storskifteskartan men består idag av två gårdar.

Ursprungsgården byggdes upp av Mats Ersson, född 1736, som jag ännu inte har listat ut från vilken gård han härstammar och är kanske är inflyttad utifrån. Han var soldat i rote Goth och deltog i kriget i Pommern under många år.

Mats gifte sig med Anna från Leksandsbyn Rältlindor. De fick ett överlevande barn, dottern Anna, som så småningom gifte sig med Anders från Almgårdarna. Generationerna rullade på tills det blev en förändring som kom att betyda mycket för Almobyn.

Det började med att Limå bruk tog över den äldsta gården i Östra Almo. År 1869 tog bruket in en kolarfamilj från Nybingsbo på gården för dess skötsel. Familjen hade två vuxna barn och sonen Per Johan i familjen gifte sig året efter och skaffade egna barn innan de återvände till Västra Siljansnäs. En av deras söner hette Edvard. som alltså föddes i Almo.

Dottern hette Anna Stina och hade redan en trebarnsfamilj, då hon samma år anlände till Almo. Men hon med maken Gustav Hammarbäck och tre barn flyttade in på en annan gård, KarisOllesgården. Denna familj kom att betyda mycket för Almobyn, eftersom de fick många barn och många av dom blev kvar i byn. Den största förändringen åstadkoms i de båda Gotgårdarna, där båda sönerna August och Karl gifte in sig.

Häng med nu, mina kära bloggläsare, om ni kan. August och Karl hade en syster Johanna. Hon fick en dotter Charlotta som gifte sig med mormodern Anna Stinas brorson Edvard. Ja, det är samma Edvard som jag nämnde om ovan. Deras son Klas Bergström gifte sig senare in i en av Skommargårdarna i norra Västra Almo och lade grunden till Bergströmsfamiljen i den del av byn.

GotAugust huset

GotAugust huset

Men nu är det Gotgårdarna vi ska ägna oss åt. August Hammarbäck gifte sig med Hanna i den gamla Gotgården medan brodern Karl Hammarbäck gifte sig med Karin i den nyare Gotgården, som hennes farfar Goth Anders Andersson (1816-1875) hade etablerat. Alla som bodde i de båda gårdarna fick i fortsättningen Hammarbäck som efternamn, även om gårdsnamnet Got blev kvar under lång tid, och i något fall blev kvar som efternamn.

GotKalles gården med gamla huset

GotKalles gården med gamla huset

Barnen i de båda familjerna hette i gamla Gotgården Axel (till RisPersMarias hus och Trossgården), Signe (gift till en av Gössagårdarna), Gunnar (till eget hus och sonen Tores hus), Lars, Anna Maria, Bertil (kvar på gården), Olle, Ingrid Margareta och Bengt. I nya Gotgården hette barnen Kalle (kvar på gården med barn spidda i byn), Oskar, Karin (Svödgården), Maria och Olivia.

Det var så släktet Hammarbäck kom till byn. Vi har redan träffat på namnet Hammarbäck i mina tidigare bloggar om Tross-, Svöd- , RisKaris- och Hermansgårdarna, och vi kommer i de närmaste dagarna även att stöta på namnet i StorPers- och Gössagårdarna. Sedan blir det ytterligare mycket Hammarbäck, då jag så småningom kommer att nå även den norra delen av Västra Almo med mina bloggar.

Hammarbäcksnamnet har satt en stor stämpel i Almo och namnet har i Almo sitt ursprung från de båda Gotgårdarna.

 

2015-09-30 at 12:11 Lämna en kommentar

Äldre inlägg


oktober 2015
m ti o to f l s
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.