Almos historia Del 21 – 1660-talets tre nya gårdar

Två nya gårdar byggdes upp i Östra Almo under 1660-talet. Det var söner i de båda gårdarna BackOskars och BackPers som skapade nya gårdar.

Back Olof Andersson föddes år 1616 i BackOskars och gifte sig med en kvinna från Torrberg. Han skapade sig en gårdsplats mitt ibland de tidigare byggda gårdarna uppe på Backen.

Det blev en trång gårdsplats eftersom de redan etablerade gårdarna stod tätt tillsammans. Kanske det inte heller var så lyckat eftersom brandfaran blev stor och resulterade i att BackOllesgården, littera G vid storskiftet, brann ner 1834 och återuppbyggdes inte.

Back Olof Perssons moder var från Torrberg och föddes i BackPers år 1633. Han gjorde annorlunda och byggde upp sin nya gård lite längre bort från bykärnan och blev därmed den nordligaste gården i Östra Almo.

Hans sonson Erik blev soldat i rote Gjerss och gav namn åt gården. De sista bosättarna på Gjerssgården, littera Ja vid storskiftet, flyttade ut 1886. Gården blev övergiven och fick förfalla.

Under 1660-talet tillkom dessutom StorPersgården, littera T vid storskiftet, i Västra Almo. Det är den gård som senare skulle kallas NygårdsPetters.

Gården byggdes upp av en son Stor Per Matsson i JonsPellesgården och hans hustru Carin från Almgården. Även de föredrog att förlägga sin nya gård strax norr om bykärnan och blev då den nordligaste gården i Västra Almo.

2016-10-26 at 05:26 Lämna en kommentar

Almos historia Del 20 – 1660-talet Nybyggnadsperiod inleds

Efter ett relativt varmt 1500-tal blev det kärvare tider under 1600-talet, som betraktas som ett kallt århundrade.

Den kalla perioden började med svåra år redan under 1590-talet och fortsatte under 1600- och 1610-talen. Under dessa tre decennier byggdes bara tre nya gårdar upp i byn.

Från 1660-talet t.o.m. 1690-talet följde en nybyggnadsperiod i byn trots att slutet av 1600-talet innebar många svåra år med kyla och missväxt. År 1669 hade vulkanen Etna ett kraftigt utbrott på Sicilien. Sådana kraftiga utbrott brukar sätta sin spår i tillfälliga nedgångar av världstemperaturen, och Etnas utbrott kan ha samband med kyligare klimat även i Almo under slutet av 1600-talet.

Under dessa fyra decennier tillkom tio nya gårdar i byn av vilka sex var belägna i Östra Almo och fyra i Västra Almo.

Backen i Östra Almo var därmed i princip färdigbyggt, och efter 1690-talet skulle det tillkomma bara fem nya gårdar i det området. Samtidigt skulle tre gårdar (BackMats, BackOlles och gamla BackHans) brinna ner till grunden under tre olika sekel utan att byggas upp igen. Ytterligare en gård (Gjerss) övergavs och försvann. Det innebär bara plus en gård för de tre seklerna 1700, 1800 och 1900 och utvecklingen av Östra Almo hade stagnerat.

Lars Matsson i Almgården tog kring inledningen av 1660-talet över både nämndemannaskapet och kyrkvärdsuppgifterna efter sin fader Mats Larsson, och han blev trogen sina uppgifter som nämndeman under åren 1662-1691 och som kyrkvärd 1659-1690. Lars blev blind 1690, men han står ändå kvar som nämndeman 1691. Sonen Mats Larsson tog sedan över som kyrkvärd.

Att Lars var nämndeman under 1670-talet blev känsligt, vilket jag återkommer till då jag i min Almohistorik kommer till det årtiondet.

2016-10-25 at 05:46 Lämna en kommentar

Hänt under vecka 642 på Mukkunni Hill

Det efterlängtade regnet kom alltså, vilket jag bloggade om i förrgår.

Det var hög tid för detta oktoberregn, som ju troget kommer varje år. Det började med 25 mm nattregn och ökade på ett par millimeter under morgonen. Sedan fick vi 10 mm till på kvällen och ytterligare 4 mm natten därpå.

Totalt alltså 41 mm på drygt ett dygn. Det blev en rejäl och välbehövlig rotblöta. Nu ska vegetationen kunna börja återhämta sig igen. Dessutom blev våra tre nedgrävda vattentankar i atriumet helt fyllda.

Med regnen har bergen i öster försvunnit i molnen och Agasthyabergstoppen har inte visat sig sedan morgonen den 14:de oktober. Med regnen följde även behagligt svalare väder igen, och igår morse gick temperaturen rekordlågt ner till plus 21,4 grader, alltså för oss mycket kallt.

img_2185Efter avverkningen av torr Acacia har vyerna från huset mot stan öppnat upp sig. Fortfarande finns det en del mindre torra träd och buskar att avlägsna. Vi kommer nog även att rensa upp i bougainvillean som klänger ganska högt upp i trädet i bild till vänster för att förbättra vyn ytterligare. Dessutom har även vyn mot öster förbättrats.

Golvet i toaletten i sydvästra sovrummet är nu uppbrutet, de gamla rostiga rören avlägsnade och badkaret/toalettstolen borttagna. Det återstår mycket renoveringsjobb, innan vi har ett fungerande vattenledningssystem i huset igen.

Tills vidare duschar jag ute på verandan genom att skopa mig med vatten från en hink. Det går det också

Nu kommer solen och värmen igen.

2016-10-23 at 07:53 Lämna en kommentar

Almos historia Del 19 – 1650-talet Läskunnighet kom till byn

År 1651 avgår byns första nämndeman i Leksands sockenting Mats Olsson i Momatsgården och Mats Ersson i Almgården tog över under åren 1652 till 1657. Det finns inget omnämnande om deras läskunskaper, men läskunskap kanske inte var ett krav för att bli nämndeman i socknen?

De personer i Almo som först noterades vara läskunniga var ingifta personer från andra byar. I det här avseendet låg Almo lite grann efter, och det skulle ta nästan ytterligare 100 år innan en slags skolgång kunde erbjudas bybarnen.

År 1657 finns de två första upptecknade noteringarna om att någon person i byn kunde läsa. Dessa uppgifter finns nedskrivna i olika död- och personalieböcker i samband med att aktuella personer avlider. Dessa två personer var  30-åriga Anna Olsdotter från Sundsnäs och 19-åriga Anna Ersdotter från Backbyn. Båda gifte sig till Västra Almo under år 1657, Anna O. till PellesBrasargården och Anna E. till Ollasgården.

I Pellesgården gick sedan läskunnigheten i arv och i den femte läskunnighetsgenerationen gifte sig dottern i gården med Almos första ”skolmästare” Erik Andersson från Holgården i Östra Almo, och hennes brorson Anders Persson blev senare byns skolmästare. Det gav en god läskunnighetsgrund för barnen i den västra delen av byn.

I Östra Almo fick läskunskapen en något snabbare utveckling efter att 20-åriga läskunniga Anna Andersdotter från Sundsnäs år 1660 gift in sig med kyrkvärden Lars Matsson i AlmNisesgården. De skaffade en läskunnig piga Anna Persdotter från Överboda, som arbetade på gården under åren 1664-1672. Hon var  dessutom undervisningkunnig, vilket satte fart på läskunnigheten i Östra Almo.

Bröderna Erik Olsson född 1649 från BackOllesgården och Anders Olsson född 1652, som sedan byggde upp Backhansgården, blev båda läskunniga och förde läskunskapen i arv i Östra Almo. Lars Ersson, född 1653 i Momatsgården, sonson till nämndeman Mats Olsson, blev läskunnig och sedan byns först omnämnda byuppsyningsman. Det bör ha samband!

Alla dessa tre ungdomar i Östra Almo var i en undervisningsbar ålder för pigan Anna Ersdotter i Almgården. Dessutom blev Erik Andersson född 1657 i BackOskars och Per Persson född 1662 i BackPers läskunniga. Förmodligen efter att ha fått sin läskunskap från Anna. Östra Almo fick en bra start.

Om läskunskapsutvecklingen i Almo läs gärna även mina tidigare bloggar 2016-01-27 och 2016-01-28.

Karl X Gustav hade blivit kung i Sverige. Han ville visa sig stridbar och bli ärofull och förklarade Polen krig, som pågick åren 1655-1660. I fredsvillkoren överenskoms att fick Sverige fick överta Estland och Livland. Annars var det ju freden i Roskilde 1658 som var av största riksbetydelse, då Sverige fick sin största geografiska utbredning någonsin efter att ha tillskansat sig Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Trondheims län och Bornholm.

Vad berörde dessa krig Almo? Vilka soldater deltog? Jag har hittills inte hittat någon förteckning, men det skulle vara intressant att få veta om där fanns någon från byn.

Emellertid i ett rättsfall i Leksand i januari 1656 noterades att ”Lisbetha Olofdotter på Nääs har låtit hävda och mökränka sig av en soldat Måns Stigsson lejd i Almo, och har lovat henne äktenskap, men soldaten i hastighet opbodat och dragit till fiendeland åt Pålandh”. Denne Måns Stigsson finns inte omnämnd i Almo i något annat sammanhang.

Under 1650-talet tillkom ingen ny gård i Almo.

2016-10-22 at 06:02 Lämna en kommentar

Det efterlängtade regnet

I natt vid tretiden vaknade jag av ett avlägset brus eller snarare ett starkt sus som av regn.

Och det var verkligen en rejäl regnskur på väg mot Mukkunni Hill. Jag låg kvar i sängen och lyssnade på det annalkande regnet tills smattrandet från mängden av regndroppar brakade loss över huset, och jag gick ut under tak intill den öppna verandan och beundrade synen.

Efter så lång torka och frånvaro av ett riktigt regn upplevdes skuren som en känsla av befrielse och ett lyckorus. Regnet strömmade ner på huset och vidare ner i våra vattentankar. Bruset av rinnande, ja strömmande vatten var som skön musik.

Jag uppmätte 25 mm regn på en knapp timme, och under den timmen hann vi få tre kubikmetervatten i våra nyrengjorda nedgrävda vattentankar i vårt atrium inne i huset. Det ger oss nu friskt kyligt vatten. Sedan tillkommer några kubikmeter vatten till i våra tankar på verandorna och i de två stora öppna grävda tankarna utanför huset.

Vid 25 mm regn får vi cirka 10 kubikmeter vatten nedströmmande över huset, så den här gången har vi tagit tillvara ungefär 50 procent av den potentialen. Tio m3 vatten i form av regn över huset på en timme är egentligen en massa vatten.

Men egentligen har vi inte vattenbrist eftersom vi har 6000 m3 till i reserv i vår ”pool”. Dessa mängder kan vi när som helst använda oss av genom att pumpa upp till huset.

Men ett riktigt regn ovanifrån kan ändå kännas så befriande skönt och ge en så behaglig tillfredsställelse.

2016-10-21 at 06:00 Lämna en kommentar

Almos historia Del 18 – 1640-talets två nya gårdar

Under 1640-talet byggdes två nya gårdar upp i Västra Almo.

Jag börjar med den mycket centrala gården med littera Ta vid storskiftet 1826, som ser ut att ha byggts upp av Hans Lars Andersson. Gårdsnamnet Hans har i det här fallet inget att göra med den egentliga ursprungliga Hansgården i byn och efter fyra generationer blev gårdsnamnet Näs, som långt senare utvecklades till NäsJerkes. Gården revs i början av 1940-talet.

Lars kom från Tyskgården på andra sidan majstången, där hans äldre bror Hans tog över gården efter fadern. Då Lars byggde upp en egen gård fick gården det tillfälliga gårdsnamnet Hans, tydligen efter sin äldre bror, vilket är ganska unikt. Hansnamnet följde sedan inte med till senare generationer.

Den andra nya gården under decenniet var en nästgranngård till NäsJerkes. Det är PellasGotgården med littera Sb, som byggdes upp av Anders Larsson från Näsbyggebyn.

Anders hade släktrelation med ingifte innehavaren Mats i granngården PellesBrasargården, vilket ser ut att vara den huvudsakliga anledningen till att han flyttade till Almo.

2016-10-20 at 05:24 Lämna en kommentar

Almos historia Del 17 – 1640-talet

Ute i Europa rasar under 1640-talet det 30-åriga kriget, där även Sverige deltar med manskap och material.

Hemma i Sverige sitter förmyndarregeringen för Kristina och smider krigsplaner mot Danmark och beslutar att gå i krig med två härar samtidigt. Fältmarskalk Torstensson ska från söder gå in i Jylland och Gustaf Horn med sin sin armé erövra Skåne och vidare in i Danmark där de båda härarna ska mötas. De hade storslagna planer!

Målsättningen var att åstadkomma ett tullfritt Öresund och att ta så stora landområden från Danmark som möjligt. Med freden i Brömsebro 1645 förhandlades fram den eftertraktade tullfriheten, och Sverige fick ta över Gotland, Halland, Härjedalen och Jämtland samt ön Ösel i Estland. Sverige fick dessutom Idre och Särna socknar, vilka har behållits sedan dess. Äldre än så är inte dessa två Dalasocknar under svensk lag och ordning.

Det är mycket sannolikt att det har funnits någon Almosoldat med i det Torstenssonska kriget, men det vet vi inget om. Säkert är emellertid att krigen satte sina spår i det vardagliga livet ute på landsbygden.

Efter att Almobyn under de senaste tre decennierna bara fått en ny gård blev 1640-talet ett gott decennium under med två-tre nya gårdar.

Jag har emellertid haft problem med bestämningen av tillkomsten av KarisNybergsgården uppe på Backen i Östra Almo. Det börjar klarna, men jag bör nog lägga till den gården bland de nytillkomna under 1630-talet hellre än 1640-talet, vilket jag tidigare noterat. Det var Back Per Larsson som satte upp den gården, och jag lär få återkomma om hans bakgrund till ett senare tillfälle.

Det skulle i så fall bli två nytillkomna gårdar under 1630-talet och ytterligare två nytillkomna gårdar i Västra Almo under 1640-talet.

Vilka dessa två nya gårdar är återkommer jag om i min nästa blogg om Almos historia.

2016-10-19 at 06:15 Lämna en kommentar

Äldre inlägg


oktober 2016
M T O T F L S
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31